Utställningar 2022

Utställningar Hösten-22
- Strömsö kyrka, Drammen, Norge, vernissage 14 september
- Södra Slagens kyrka, Tönnsberg Norge, vernissage 26 oktober
- Skoghalls kyrka, Hammarö, Värmland, vernissage 30 oktober
- Helga Trefaldighetskyrkan, Uppsala, vernissage 5 november
- Gustav Adolfs kyrka, Sundsvall, vernissage 11 december
- Ulrika Eleonora kyrka, Söderhamn, vernissage 27 november,1:a advent
Våren-23
- Domkyrkan i Karlstad