Återbruksbilder

Mina bilder är en återbruksdemonstration. De är målade på gamla presenningar som jag tiggt till mej på det nedlagda regementet i Örebro, där jag bodde tidigare. De är lagade och lappade - ett fint hantverk. De är slitna och härjade - men ändå så vackra. Eller kanske just för att de har en historia så är de vackra. Som människor. Jag vill visa att det som tidigare ansetts förbrukat är vackert och användbart - och så verka för skapelsens överlevnad. Återbruk är en from gest.